Orientačný cenník prác:
 
Sťahovanie: Cena za sťahovacie služby v prípade presťahovanie celého bytu sa pohybuje v rozpätí od 10,-€ do 30,-€ za 1m2 priestoru bytu podľa výmery bytu. Obalový materiál zabezpečujeme na požiadanie. 
 
Vypratávanie: cena za vypratávacie služby sa v prípade vypratávania celého (štandardne zaprataného) bytu pohybuje v rozpätí od 10,-€ do 25,-€ za 1m2 priestoru bytu podľa výmery bytu. Triedenie odpadu, obalový materiál, pracovné sily aj samotná likvidácia už v cene. 
 
Vypratávanie garáži a pivníc: cena sa určuje na základe fyzickej obhliadky priestorov.
 
Služba “Samosťahovanie“, t.j. zapožičanie auta aj s vodičom je spoplatnené sumou 30,-€/každá začatá hodina. V cene sú započítané pohonné hmoty a manipulácia jedného pracovníka (vodiča) na ložnej ploche. 
 
Odvoz starého nábytku: ceny už od 15,-€. Odvážame aj jednotlivé kusy starého nábytku – posteľ, váľanda, skriňa, gauč, kuchynské linky, kreslá, televízor, koberce, parkety, dvere, zárubne, vstavané skrine apod. Ohľadom odvozu jednotlivých kusov vybavenia nás prosím kontaktujte na telefónom čísle Devast®.
 
 
Pri vypratávacích prácach odpad triedime do nasledovných kategórií: Sklo, papier, plasty, drevo, kovy, stavebný odpad, elektroodpad, textil a zmesový (nerecyklovateľný) odpad. 

Ospravedlňujeme sa Vám, na stránke “Cenník” sa pracuje. Orientačný cenník prác je aktualizovaný pravidelne. Cenník prác v “tabuľkovej” podobe už čoskoro. Ďakujeme pekne za pochopenie.

Váš Devast®️